Słownik wyrazów obcojęzycznych On-Line • swo.compelo.comwyjaśnia trudne zwroty obcojęzyczne

gramatyka
system morfologiczny i składniowy języka: nauka o zasadach budowy języka w zakresie fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni; podręcznik gramatyki; por. artes liberales.


podaj słowo:
braille.compelo.comswo.compelo.comsynonim.compelo.commorse.compelo.comblog.g3code.com


compelo webdesign multimedia
Copyright © 2009-2016 Compelo