Słownik wyrazów obcojęzycznych On-Line • swo.compelo.comwyjaśnia trudne zwroty obcojęzyczne

devanagari
, pismo płn.indyjskie, alfabetyczno-sylabiczne, służące do drukowania tekstów sanskryckich, do zapisywania hindi i innych współcz. języków środk., zach., i płn. Indii.


podaj słowo:
braille.compelo.comswo.compelo.comsynonim.compelo.commorse.compelo.comblog.g3code.com


compelo webdesign multimedia
Copyright © 2009-2014 Compelo